شرکت مسئولیت محدود ،موسسات،موسسات غیر تجاری،مالکیت صنعتی،رتبه بندی

 

شرکت مسئولیت محدود ،موسسات،موسسات غیر تجاری،مالکیت صنعتی،رتبه بندی

شرکت مسئولیت محدود

 

الف)شرکت با مسئولیت محدود(Limited.d)

 

شرکتی است که بین دو یا چند شریک تاسیس می گردد . ضمانت اجرایی این نوع شرکت تا میزان سرمایه آن می باشد. عنوان مسئولیت محدود نیز بنا به این تعریف شکل گرفته است.

برای مثال: اگر سرمایه شرکت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال می باشد و این شرکت ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال بدهکار شود شرکاء هر کدام بر اساس درصد خود و تا میزان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال مسئولیت بازپرداخت دیون را دارند.

مبنای تقسیم سود و یا درصد شرکت در این نوع شرکتها بر مبنای سهم الشرکه می باشد.حداقل سرمایه برای شرکت مسئولیت محدود تعریف نشده اما عرف ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال می باشد.

مثال: علی و محمد در یک شرکت مسئولیت محدود شریک می باشند.

و سرمایه این شرکت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال می باشد در نتیجه سهم الشرکه هر یک برابر با ۱٫۲۵۰٫۰۰۰

 

تعداد شرکاء این شرکت محدودیت ندارد اما حداقل آن دو نفر می باشد که این دو نفر باید بالای هجده سال سن داشته باشند در شرایطی خاص این شرکتها می تواند بین دو نفر که یکی از آنها صغیر است تشکیل می گردد.

برای مثال: فردی با فرزندش می تواند شرکت با مسئولیت محدود ثبت کند به این نوع شرکتهای مسئولیت محدود(تک هیئت مدیره) می گویند چون در آن هیئت مدیره تشکیل نمی شود.ضمنا همیشه به جای فرد زیر هجده سال، پدر و یا ولی قانونی ایشان امضاء می کنند.

قانون در مورد کارکنان رسمی دولت می گوید: که اولا ایشان نباید بالاتر ۴% سهام داشته باشند، ثانیا نباید عضو هیئت مدیره باشند(البته فقط در صورتی مقابلمان این مسئله مطرح شد) استفاده از اقوام نزدیک و یا همسر به جای ایشان مفید است.

هر شرکتی جهت تاسیس نیازمند اساسنامه ای است. این امر در شرکت مسئولیت محدود هم صادق است.

اساسنامه هر شرکت تشکیل شده در قوانین تجارت و خط مشی های هر شرکت و اختیاراتی است که برای افراد در نظر گرفته می شود.

البته بطور معمول یک سری اساسنامه های چاپی موجود است که شرکاء در بدو تاسیس آنرا امضاء نموده و شرکت به ثبت می رسد که این اساسنامه ها شامل ۲۷ ماده و یک تبصره می باشد.

 

در بدو تاسیس سمت هایی که برای افراد انتخاب می شود.

عبارتست از:

 • مدیر عامل ۲- رئیس هیئت مدیره ۳- نائب رئیس هیئت مدیره   ۴- عضو هیئت مدیره

که البته مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره می توانند همزمان یک نفر باشند. ضمنا سمت نائب رئیس برای شرکت محدود الزامی نمی باشد.

در مورد تعداد اعضاء هیئت مدیره الزامی بر فرد بودن و یا زوج بودن افراد نیست.

برای افرادی که مدعی نداشتن هیچ شریکی هستند و می گویند من تنها هستم و شریک نمی خواهم گزینه هایی مثل مادر،خواهر،پدر بعنوان شریک مناسب است.

اولین جلسه تشکیل شده بین شرکاء جهت تاسیس شرکت مجمع عمومی موسسین خوانده می شود.

 

تغییرات در شرکتهای مسئولیت محدود

واژه هایی همچون تغییرات،صورتجلسه،تغییر مدیران،الحاقیه،تغییر موضوع،نام،آدرس،ورود و خروج شرکت،انحلال،مجمع،افزایش سرمایه، نقل و انتقال سهم الشرکه و … همه بیانگر تقاضای نوعی از انواع تغییرات در شرکتهای محدود است.

تغییرات در اسانامه و مدیران در دو نوع صورت می گیرد:

 • مجمع عمومی فوق العاده
 • مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

 

همانگونه که قبلا ذکر شد شرکت مسئولیت محدود دارای ۲۷ ماده می باشد این ماده عبارتند از

مثلا: نام شرکت،موضوع شرکت،آدرس شرکت و غیره. در صورتیکه هر یک از این ۲۷ ماده نیاز به تغییر داشته باشند مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد.

برای مثال اگر فردی تقاضای الحاقیه به موضوع و یا تغییر آدرس داشته باشند.

مجمع عمومی عادی:

در شرکت های مسئولیت محدود فقط جهت تعیین مدیران شرکت تشکیل می گردد.

جلسه هیئت مدیره:

این جلسه معمولا پس از اینکه مدیران در مجمع عمومی عادی تعیین شدند تشکیل کی گردد و سمت های افراد را مشخص می کند البته حق امضاء این است که در شرکت چه افرادی چکها و سفته ها و قرادادها و اوراق بهادار را امضاء می کنند.

 

 

حد نصاب ها

معمولا شرکاء همیشه در صلح و سازش نیستند و مواقعی به اختلافاتی برمی خورند اما پس از اینکه به اختلافاتی برخوردند.

شاید تصمیم به تغییرات بگیرند.فراموش نشود حد نصاب لازم برای مجامع فوق العاده در مسئولیت محدود  ۷۵% و اکثریت عددی و مجامع عمومی عادی ۵۱% و اکثریت عددی است.

سوال:

 • علی و مهدی و حامد در یک شرکت مسئولیت محدود به میزان ذیل شریک هستند:

سرمایه شرکت:            ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

علی:                       ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

محمد:                     ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به سمت عضو هیئت مدیره

حامد:                     ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره

شرکاء تصمیم به تغییر آدرس شرکت گرفته اند و حامد در خارج از کشور به سر می برد. این تغییرات به چه صورت انجام می پذیرد.

جواب:

در مورد راه حل قانونی باید این مسئله در روزنامه کثیرالانتشار آکهی گردد و از حامد دعوت شود که در مجمع شرکت کند.در صورتی که حضور ایشان پس از آگهی منتفی شد چون نوع مجمع فوق العاده است و حد نصاب آن ۷۵% و اکثریت است و با توجه به این مسئله که علی و محمد حدود ۸۴% را دارند و اکثریت عددی هم با ایشان است جلسه تشکیل و تغییر آدرس انجام می شود.

سوال:

 • حال در صورتی که علی . محمد تصمیم بگیرند حامد را از سمت رئیس هیدت مدیره عزل کنند مقدور هست یا نه؟

جواب:

بله. چون عزل کردن و یا نصب کردن مدیران از وظایف مجمع عمومی عادی است و حد نصاب آن ۵۱% و اکثریت عددی است حال با توجه به اینکه حد نصاب، ۸۴% و اکثریت عددی هم احراز شده در نتیجه این مسئله هم از طریق آکهی دعوت امکان پذیر است.

البته در صورتی که کلیه شرکاء (صد در صد) در جلسه مجمع عمومی عادی یا بطور فوق العاده شرکت کنند نیازی به تشریفات بالا و رعایت حد نصابها نمی باشد و موارد بالا فقط در صورت غیبت یکی از شرکاء صورت می گیرد.

مثال:

شرکتی دارای ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال سرمایه می باشد و بصورت مساوی به قرار ذیل بین دو شریک تقسیم می شود.

حامد    ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال                                علی   ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

سوال

۳)درصورتی که فردی با نام محمد بخواهد به این شرکت اضافه گردد راه حل چیست؟

۱-۳) درصورتی که محمد بخواهد به جای حامد وارد این شرکت شود و حامد از شرکت خارج گردد راه حل چیست؟

جواب

۱-۳) در مورد سوال اول پاسخ این است که درصورتی که این سه نفر بخواهند به صورت مساوی با هم شراکت کنند محمد میتواند با اوردن  ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به شرکت وارد میشود و میزان سرمایه شرکت به ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال افزایش یابد و هریک از شرکابه صورت مساوی با هم شریک گردند.

جواب

باز هم به به ترتیب بالا ابتدا محمد با اورد مبلغ  ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال سهم الشرکه به شرکت وارد می شود و سرمایه شرکت به مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ارتقا می یابد سپس حامد با در یافت سهم الشرکه خود از شرکت خارج میشود در نتیجه علی ومحمد هر کدام با ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال بصورت مساوی با هم شریک می شوند.

توجه

در صورتی که فردی تقاضای این را داشت که افزایش وکاهش سرمایه انجام نشود و هم زمان مثلا محمد جایگزین حامد گردد این امر مستلزم اخذ سند صلح از دفتر خانه می باشد و بسیار دشوار می باشد و دشواری ان بدین شکل است  باید مفاصا حساب از دارائی بگیرد که بسیار زمان بر است.

نکته

مدیر عامل و تمامی سمت های اعضای هیئت مدیره از قبیل رئیس و نایب رئیس و اعضاء هیئت مدیره در شرکت مسئولیت محدود میتواند از خارج از شرکا و بدون داشتن سهم الشرکه( به عنوان حقوق بگیر) نصب گردد و حتما لازم نیست از بین شرکاء باشند.

حد نصاب لازم جهت انحلال هم ۵۱% و اکثریت عددی است مهمترین نوع صورت جلسه شرکت های محدود خروج شریک انحلال است که در مورد خروج شریک حتما باید ایشان با کارت شناسایی معتبر توسط وکلاء شناسای شود.

شرکت مسئولیت محدودکه اقدام به انحلال می نماید می بایست یک نفر را به سمت مدیر تصفیه برگزیند. این فرد هم می تواند از بین شرکاء و هم خارج از شرکاء باشد .مسئولیت مدیرتصفیه تقسیم دارائی های شرکت و هم پرداخت بدهی های شرکت ظرف مدت ۱۰ سال می باشد(البته از جانب شرکاء)

مدیر عامل بازوی اجرای شرکت می باشد و رئیس هیئت مدیره معمولا ریاست مجامع وتعیین خط ومشی کلی شرکت را بر عهده میگیرد مگراینکه در بدو تاسیس و در اساسنامه اختیارات دیگری به این دو داده شود.در واقع مدیر عامل حکم رئیس جمهور و رئیس هیئت مدیره مثل رهبر در کشور ما می باشند.

تقسیم سود بین شرکاء بر میزان درصدد شراکت آنهاست شرکت های مسئولیت محدود معمولا به مدت نامحدود ثبت می شود نشانی این شرکت ها می بایست در مناطق ۲۴گانه شهرداری تهران باشد واین موسسه فقط شرکت هائی که در تهران تقاضای ثبت دارند را ساپورت می کند.ضمنا در صورتی که فردی خارج از تهران تقاضای ثبت نمود باید راهنمائی شود که با توجه به اینکه مدت زمان تاسیس شرکت در شهرستانهای بیش از یک ماه است برای تاسیس مدارک و مستندات زیادی از موسسین میخواند بهتر است در تهران تاسیس شوند وبایک صورت جلسه(مجمع فوق العاده ) به آن شهرستان منتقل شوند و یا ایجاد شعبه در تهران نمایند در شرکت مسئولیت محدود بازرس اجباری نیست و سال مالی هر شرکتی معمولا از اول فروردین تا آخر اسفند است . شرکت به واسطه فوت هر یک از شرکاء از بین نمی رود مگر اینکه شرکت دو نفره باشد وفرد متوفی ورثه نداشته باشد . سرمایه شرکت مسئولیت محدود به هرمیزان نیازی به واریز به بانک ندارد و فقط اظهار موسسین کافی می باشد .

مدارک لازم جهت تشکیل شرکت مسئولیت محدود:

با توجه به اینترنتی شدن مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود فقط کپی شناسنامه و کارت ملی  و همچنین عدم سوء پیشینه اعضاء هیئت مدیره مورد نیاز است .

البته توجه گرددکه شرکتهای با موضوع ذیل مستقیما قابل ثبت و تغیرات نبوده و باید با توجه به اجازه سازمان ذیربط و استعلام به آن تاسیس و یا تغییر یابد .

۱-تبلیغاتی

 • فرهنگی هنری
 • چاپ
 • حمل نقل(به هر نحو )و اتومبیل کرایه وآژانس و املاک
 • نگهداری کودک وسالمند
 • اتش نشانی و اطفای حریق
 • خدمات درمانی و پزشکی

این شرکتهای توسط موسسه تعیین نام شده و پس از آن به ارگان مربوط معرفی می شوند . البته در صورت درخواست متقاضی امکان ثبت موضوعات  مشابه وجود دارد و حتما باید با یکی از مدیران قرداد مشورت شود ضمنا برای تاسیس شرکتهای حسابداری و مالی،مهندسی ، مشاوره درمانی ،کارشناسی مرتبط یکی از اعضاء لازم است . معمولا بسیاری از شرکتها به صورت خانوادگی یعنی مثلا بین پدر و مادر و پسر خواهر و برادر

و غیره تشکیل میگردد و یک نفر می تواند به نمایندگی و وکالت طرف دیگر امضاء وی را بزند.

مهمترین راه حل این است که شرکت را با موضوع نزدیک به کار بدون نیاز به مجوز ثبت کنیم سپس اقدام به اخذ مجوز مربوطه نماییم وموضوع اصلی را به موضوع طی تغییراتی الحاق نماییم

کارت بازرگانی – پرسش و پاسخ کارت بازرگانی

 

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزي است که به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اجازه می دهد به امر تجارت خارجي بپردازد. بر اساس مقرراتي که در حال حاضر در دست اجراست، اعتبار کارت بازرگانی از تاريخ صدور به مدت يک سال مي باشد و تمديد کارت بازرگاني نيز با ارائه مدارک لازم براي مدت مذکور انجام مي گيرد.
کاربردهاي کارت بازرگاني
ثبت سفارش و ترخيص کالا
واردات از مناطق آزاد
مبادرت به حق العمل کاري در گمرک
صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز
ثبت نام ها و علائم تجاري (غيرفارسي)

 

اخذ کارت بازرگانی حقوقی (شرکتی)

 

مدارک مورد نیاز:

 

 1. يک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني که به گواهي اداره ثبت شرکت ها رسيده باشد (با امضاء مديرعامل يا رئيس هيات مديره) و اصل گواهي پلمپ دفاتر.
 2. درخصوص شرکت هاي با مسئوليت محدود ارائه يک برگ کپي تقاضانامه ثبت شرکت هاي داخلي و شرکت نامه رسمي که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامي است. درخصوص شرکت هاي سهامي خاص و عام ارائه يک برگ کپي اظهارنامه ثبت شرکتهاي سهامي خاص يا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامي است.
  ۳٫ اصل گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل که از زمان صدور آن ۶ ماه بيشتر نگذشته باشد. دو صفحه فرم کارت بازرگاني و عضويت (تکميلي از سايت به همراه امضاء مديرعامل، مهر شرکت و گواهي امضاء توسط دفتر اسناد رسمي)، اصل مفاصا حساب مالياتي موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگاني.
  ۴٫ یک برگ کپي روزنامه رسمي در مورد تاسيس و کليه تغييرات شرکت تا اين تاريخ؛ موضوع فعاليت شرکت باید در راستاي صادرات و واردات کالا باشد.
  ۵٫ اصل کارت ملي مديرعامل جهت برابر با اصل نمودن و يک سري کپي کامل پشت و روي آن (در صورت داشتن هرگونه تغييرات در مشخصات سجلي ارائه کپي شناسنامه از تمامي صفحات الزامي مي باشد).
  ۶٫ سه قطعه عکس ۴*۶ مديرعامل (جديد، تمام رخ، ساده).
  ۷٫ ارائه اصل و کپي مدرک تحصيلي معتبر (حداقل ديپلم متوسطه). مدارک خارج از کشور پس از ارزشيابي توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذيرش مي باشند.

تبصره:دارندگان پروانه بهره برداري صنعتي، کشاورزي، معدني، خدمات فني مهندسي و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذيربط مشروط به انقضاي دو سال از تاريخ صدور پروانه ، از ارائه مدرک فوق معاف مي باشند.
۸٫ اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و يک سري کپي از پشت و روي آن. *متولدين سالهاي ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق ديپلم و کمتر از آن با ارائه کپي مدرک تحصيلي نياز به ارائه کارت پايان خدمت ندارند.
*متولد سال هاي ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپي مدرک ليسانس نياز به کارت پايان خدمت ندارند.
*متولدين سال هاي ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپي مدرک دکترا نياز به کارت پايان خدمت ندارند.
۹٫ داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۱۰٫ اصل گواهي بانک مبني بر تاييد حساب جاري و حسن اعتبار بانکي به نام شرکت در استان تهران (فرم مربوطه توسط موسسه تهيه مي گردد) با مهر و امضاي رئيس شعبه. (ضمناحساب هاي جاري شتاب مربوط به شهرستانها در صورتيکه روي اين فرم تاييد شده باشد قابل قبول است). کارت بازرگانی

توجه : ارائه دسته چک حساب جاري مربوطه در زمان تشکيل پرونده جهت رويت الزامي مي باشد.
۱۱٫ ارائه يکي از مدارک مالکيت ذيل :
الف. اصل و کپي سند مالکيت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزي.
ب. اصل و کپي اجاره نامه محضري معتبر به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي.
ج. اصل و کپي اجاره نامه بنگاه املاک داراي کد رهگيري و هولوگرام به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي.
۱۲٫ اشخاص غير ايراني متقاضي کارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثناي بندهاي ۳، ۵ و ۸ ملزم به ارائه تاييد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپي پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک مي باشند.
۱۳٫ ارائه  کد اقتصادي جديد (اصل و کپي) و يا ارائه تاييديه پيش ثبت نام در سايت Tax.gov.ir و تعهد مبني بر ارائه کد اقتصادي جديد پس از صدور.
تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند کارت بازرگاني دريافت نمايند. کارت بازرگانی
تدکر ۲ : ارائه حداقل مدرک تحصيلي ديپلم الزامي است.
تدکر ۳: حضور مديرعامل در مراحل پذيرش مدارک و تحويل کارت الزامي است.
تذکر ۴: براي هر واحد ملکي فقط يک کارت بازرگاني صادر مي گردد.
تذکر ۵: حضور مديرعامل در کلاسهاي آموزشي بر اساس نوع مدرک تحصيلي الزامي است. کارت بازرگانی
تذکر ۶: کليه مدارک در محل اتاق برابر اصل مي گردد.

 

اخذ کارت بازرگانی حقیقی ( شخصی)

 

مدارک مورد نیاز:

 

 1. يک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بارزگاني که به گواهي اداره ثبت شرکتها رسيده باشد (با امضاي متقاضي کارت بازرگاني) و اصل گواهي پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکتها.
  ۲٫ اصل گواهي عدم سوء پيشينه از زمان صدور آن ۶ ماه بيشتر نگذشته باشد.
  ۳٫ دو صفحه فرم کارت بازرگاني و عضويت چاپ شده (تکميلي از وب سايت به همراه مهر و امضاء متقاضي و گواهي امضاء توسط دفتر اسناد رسمي).
  ۴٫ اصل مفاصا حساب مالياتي موضوع ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگاني.
  ۵٫ اصل کارت ملي به منظور برابر با اصل نمودن و يک سري کپي کامل از پشت و روي آن.
  ۶٫ سه قطعه عکس ۴*۶ (جديد، تمام رخ، ساده).   کارت بازرگانی
  ۷٫ ارائه اصل و کپي مدرک تحصيلي معتبر (حداقل ديپلم متوسطه)؛ مدارک خارج از کشور پس از ارزشيابي توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذيرش مي باشند.
  تبصره: دارندگان پروانه بهره برداري صنعتي، کشاورزي، معدني، خدمات فني مهندسي و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذيربط، مشروط به انقضاي دو سال از تاريخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف مي باشند.
  ۸٫ اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و يک سري کپي از پشت و روي آن.
  *متولدين الهاي ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق ديپلم و کمتر از آن با ارائه کپي مدرک تحصيلي نياز به ارائه کارت پايان خدمت ندارند.
  *متولد سال هاي ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپي مدرک ليسانس نياز به کارت پايان خدمت ندارند.
  *متولدين سال هاي ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپي مدرک دکترا نياز به کارت پايان خدمت ندارند.
  ۹٫ داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
  ۱۰٫ اصل گواهي بانک مبني بر تاييد حساب جاري و حسن اعتبار بانکي به نام متقاضي (فرم مربوطه توسط موسسه تهيه مي گردد) با مهر امضاي رئيس شعبه. (ضمنا حسابهاي جاري شتاب مربوط به شهرستانها در صورتيکه روي فرم (الف) تاييد شده باشند قابل قبول است. و ارائه دسته چک حساب جاري مربوطه در زمان تشکيل پرونده جهت رويت الزامي مي باشد).   کارت بازرگاني
  ۱۱٫ ارائه يکي از مدارک ذيل:
  الف. اصل و کپي سند مالکيت شش دانگ به نام متقاضي، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارناهم)
  ب. اصل و کپي اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضي. براي محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
  ج. اصل و کپي اجاره نامه بنگاه املاک داراي کد رهگيري و هولوگرام به نام متقاضي براي محل کار و به آدرس دفتر کار (اظهار نامه)
  ۱۲٫ ارائه کد اقتصادي جديد (اصل و کپي) و يا ارائه تاييديه پيش ثبت نام در سايت Tax.gov.ir و تعهد مبني بر ارائه کد اقتصادي جديد پس از صدور.
  تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند کارت بازرگاني دريافت نمايند.
  تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصيلي ديپلم الزامي است.
  تذکر ۳: حضور متقاضي در کليه مرحله پذيرش مدرک و تحويل کارت الزامي است.
  تذکر ۴: براي هر واحدملکي فقط يک کارت بازرگاني صادر مي گردد.
  تذکر ۵: حضور متقاضي در کلاسهاي آموزشي بر اساس نوع مدرک تحصيلي الزامي مي باشد. کارت بازرگانی
  تذکر ۶: کليه مدارک در محل اتاق برابر اصل مي گردد.

ثبت شرکت – پرسش و پاسخ ثبت شرکت

 

 ثبت شرکت

 شرکت تعاوني :
به موجب ماده‌ ۱۷ قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران، «شرکت تعاوني، شرکتي است که تمام يا حداقل ۵۱% سرمايه‌ آن به وسيله‌ اعضاء در اختيار شرکت تعاوني قرار گيرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداري‌ها، شوراهاي اسلامي کشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي‌توانند بدون آن که عضو باشند، جهت اجراي بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليک، بيع شرط، فروش اقساطي و صلح اقدام به کمک در تأمين يا افزايش سرمايه‌ شرکت‌هاي تعاوني نمايند.
تبصره: در مواردي که دستگاه‌هاي دولتي در تأسيس تعاوني شريک مي ­شوند، ظرف مدتي که با موافقت طرفين درضمن عقد شرکت تعيين خواهد شد سهم سرمايه‌گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صددرصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت. مطابق ماده‌ ۲۶ همان قانون، «تعاوني‌هاي توليدي، شامل تعاوني‌هايي است که در امور مربوط به کشاورزي، دامداري، ‌دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهري و روستايي و نظاير اينها فعاليت مي‌نمايند» و به موجب ماده‌ي ۲۷، «‌تعاوني‌هاي توزيع، عبارتند از تعاوني‌هايي که نياز مشاغل توليدي و يا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومي و به منظور کاهش هزينه‌ها و قيمت‌ها تأمين مي‌کنند». تبصره‌ي ماده‌  ‌۲۸: «‌تعاوني‌هاي موضوع اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مي‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند.»
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاوني :

 1. درخواست کتبي ثبت
  ۲٫ طرح پيشنهادي و ارائه‌ مجوز وزارت تعاون
  ۳٫ رسيد پرداخت مقدار لازم التأديه‌ سرمايه
  ۴٫ موافقت‌نامه‌ي تشکيل شرکت يا اتحاديه

اولين هيأت مديره‌ي منتخب شرکت تعاوني، مکلف است پس از اعلام قبولي با انجام تشريفات مقرر نسبت به ثبت تعاوني اقدام نمايد. لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمايه‌ي تأمين يا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ي تأسيس شرکت، نبايد کمتر از ۵۱ درصد کل سرمايه‌ي شرکت باشد و هر تعاوني وقتي ثبت و تشکيل مي‌گردد که حداقل يک سوم سرمايه‌ي آن تأديه و در صورتي که به صورت نقدي و جنسي باشد، تقديم و تسليم شده باشد. اعضاي تعاوني نيز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ي سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند.


مراحل ثبت  تعاوني  :

 1. انعقاد قرارداد ثبت شرکت تعاوني با ثبت شرکت مديران
  ۲٫ تهیه مدارک لازم
  ۳٫ انتخاب نام براي شرکت و ثبت نام شرکت
  ۴٫ امضاء اساسنامه و فرم هاي مورد نياز
  ۵٫ طي نمودن مراحل اداري در اداره­ی ثبت شرکت­ها توسط ثبت مديران (حداکثر زمان مورد نياز ۲۰ الي ۴۰ روز)
  ۶٫ تحویل شماره ثبت، آگهي ثبت و روزنامه رسمي به مشتري.

نکات:
۱٫ ثبت  تعاوني در زمان بسيار کمتري (در صورت تمايل متقاضي) توسط ثبت مديران انجام مي شود.
۲٫ هزينه هاي ثبت شرکت تعاوني و دستمزد وکلا به متقاضي اعلام مي گردد.
۳٫ کليه صورت­جلسات ثبت توسط ثبت مديران تنظيم مي گردد.

شرکت سهامی خاص:

 

شرکت سهامي خاص شرکتي بازرگاني است (ولو اينکه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد) که تمام سرمايه‌­ی آن منحصراً توسط مؤسسين تأمين‌ و سرمايه‌ آن به سهام تقسيم شده است و مسئوليت صاحبان سهام، ‌بعد از ثبت شرکت سهامي خاص محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نبايد از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامي خاص»‌ بايد قبل از نام شرکت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قيد شود. ثبت شرکت مدیران با مجرب ترين وکيل ثبت شرکت سهامي خاص، اين امر را در زمان دلخواه شما انجام مي­دهد.


مدارک مورد نياز براي ثبت شرکت سهامي خاص :

 1. کپي شناسنامه‌ي کليه‌ي سهام‌داران و بازرسين
  ۲٫ پرداخت حداقل ۳۵% سرمايه‌ي شرکت
  ۳٫ گواهي عدم سوءپيشينه هيأت مديره و مديرعامل
  ۴٫ ارائه‌ي مجوز در صورت نياز.


مراحل ثبت شرکت سهامي خاص  :

 1. انعقاد قرارداد ثبت شرکت سهامي خاص با ثبت شرکت مديران
  ۲٫ تهيه مدارک لازم
  ۳٫ انتخاب نام براي شرکت و ثبت نام شرکت
  ۴٫ امضاء اساسنامه و فرم هاي مورد نياز
  ۵٫ طي نمودن مراحل اداري در اداره ثبت شرکت ها توسط ثبت مديران (حداکثر زمان مورد نياز ۲۰ الي ۴۰ روز)
  ۶٫ تحويل شماره ثبت، آگهي ثبت و روزنامه رسمي به مشتري

نکات:
۱٫شرکت سهامي خاص در زمان بسيار کمتري (در صورت تمايل متقاضي) توسط ثبت مديران انجام مي شود.
۲٫ هزينه هاي ثبت شرکت سهامي خاص و دستمزد وکلا به متقاضي اعلام مي گردد.
۳٫ کليه صورت جلسات ثبت توسط ثبت مديران تنظيم مي گردد.

 

 

ثبت شرکت تضامنی:

 

شرکت تضامني، شرکتي است که تحت نام مخصوص براي امور تجاري بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشکيل مي‌شود. اگر دارايي شرکت براي تأديه‌ تمام قروض کافي نباشد، هر يک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند. هر قراري که برخلاف اين موضوع، بین شرکاء ترتيب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث غیر ممکن خواهد بود. در نام شرکت تضامني بايد عبارت «شرکت تضامني» ‌و حداقل اسم يک نفر از شرکاء ذکر شود.
مدارک مورد نياز براي ثبت شرکت تضامني :

 1. فتوکپي شناسنامه و کارت ملي شرکاء
  ۲٫ مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز

مراحل ثبت شرکت تضامني :

 1. انعقاد قرارداد ثبت شرکت تضامني با ثبت شرکت مديران
  ۲٫ تهيه مدارک لازم
  ۳٫ انتخاب نام براي شرکت و ثبت نام شرکت
  ۴٫ امضاء اساسنامه و فرم هاي مورد نياز
  ۵٫ طي نمودن مراحل اداري در اداره ثبت شرکت­ها توسط ثبت مديران (حداکثر زمان مورد نياز ۲۰ الي ۴۰ روز)
  ۶٫ تحويل شماره ثبت، آگهي ثبت و روزنامه رسمي به مشتري

نکات :
۱٫ ثبت شرکت تضامني در زمان بسيار کمتري (در صورت تمايل متقاضي) توسط ثبت مديران انجام مي شود.
۲٫ هزينه هاي ثبت شرکت تضامني و دستمزد وکلا به متقاضي اعلام مي گردد.
۳٫ کليه صورت جلسات ثبت توسط ثبت مديران تنظيم مي گردد.

 

شرکت با مسئولیت محدود:

 

شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بعد از ثبت شرکت بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشکيل شده و هريک از شرکاء بدون اينکه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد، فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت بايد عبارت «با مسئوليت محدود» قيد شود و همچنين اسم شرکت نبايد متضمن نام هيچ يک از شرکاء باشد.

 
مدارک ثبت شرکت با مسئوليت محدود:

 1. فتوکپي شناسنامه شرکاء
  ۲٫ کارت ملي شرکاء
  ۳٫ گواهي عدم سوءپيشينه هيئت مديره و مديرعامل

مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود:

 1. انعقاد قرارداد ثبت شرکت با مسئوليت محدود با ثبت شرکت مديران
  ۲٫ تهيه مدارک لازم
  ۳٫ انتخاب نام براي شرکت و ثبت نام شرکت
  ۴٫ امضاء اساسنامه و فرم هاي مورد نياز
  ۵٫ طي نمودن مراحل اداري در اداره ثبت شرکت­ها توسط ثبت مديران (حداکثر زمان مورد نياز ۲۰ الي ۴۰ روز)
  ۶٫ تحويل شماره ثبت، آگهي ثبت و روزنامه رسمي به مشتري

 

نکات:
۱٫ ثبت شرکت با مسئوليت محدود در زمان بسيار کمتري (در صورت تمايل متقاضي) توسط ثبت مديران انجام مي شود.
۲٫ شرکت­هاي ثبت شرکت با مسئوليت محدود و دستمزد وکلا به متقاضي اعلام مي گردد.
۳٫ کليه صورت جلسات ثبت توسط ثبت مديران تنظيم مي گردد.

ثبت برند

ثبت شرکت

ثبت برند – پرسش و پاسخ

 

ثبت برند چيست؟
ثبت برند جاري مي تواند کالاهاي توليدي يا خدمات ارائه شده توسط يک شخص يا شرکت را از کالاها يا خدمات ساير شرکت ها یا اشخاص متمايز نمايد.

 

انواع ثبت برند:
به طور کلي ثبت برندهاي تجاري را به ثبت برند در ايران و ثبت برند بين المللي (مادريد) تقسيم مي کنند.

در ثبت برند تجاری در ایران، برند فارسي برندي است که الزاماً در يکي از فرهنگ های معتبر فارسي (نظير فرهنگ دهخدا) موجود باشد. در غير اين صورت، برندي که معناي لاتين داشته باشد اما به صورت فارسي به نگارش درآید نیز جزء برند لاتين محسوب مي شود.

تذکر: ثبت برند لاتين در ابتدا نيازمند اخذ کارت بازرگاني مي باشد.


مزاياي ثبت برند:

 

 • تضمين مي‌کند که مشتريان مي‌توانند محصولات را از يکديگر تشخيص دهند.
 • شرکت‌ها را قادر مي‌سازد محصولاتشان را از يکديگر متمايز سازند.
 • ابزار بازاريابي و اساس ايجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند.
 • اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده مي‌شود و منبع مستقيم درآمد از محل حق امتيازها مي باشند.
 • جزء ضروري موافقت نامه هاي اعطاي نمايندگي هستند.
 • ممکن است دارائي ازرشمند کسب و کار باشند.
 • شرکت ها را تشويق مي‌کنند در حفظ يا بهبود کيفيت محصولات سرمايه گذاري کنند.
 • ممکن است براي دريافت وام مفيد باشند.


مدارک مورد نياز براي ثبت برند:
۱- تسليم اظهارنامه علامت، که تنها از طريق فايل الکترونيکي امکان پذير است.
۲-  مدارك اثبات کننده هويت متقاضي:
الف. اشخاص حقيقي: کپي شناسنامه و کپي کارت ملي
ب. اشخاص حقوقي: آخرين روزنامه رسمي مبنی بر مدیرعامل بودن، کپي شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء
۳-  مدارك نماينده قانوني: درصورتي که تقاضا توسط نماينده قانوني (وکيل، دارنده يا دارندگان حق امضا براي اشخاص حقوقي و…) به عمل آيد و مدارک آن ضميمه گردد.

۴-  نمونه گرافيکي يا کپي يا تصوير از علامت درخواستي حداکثر درابعاد ۱۰×۱۰ سانتي متر.
۵-  در صورت سه بعدي بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافيکي يا تصوير دو بُعدي به نحوي که از شش زاويه متفاوت تهيه و درمجموع يک نمونه واحد را تشکيل دهند.
۶- ارائه مدارک دال بر فعاليت در رشته مربوط؛ به عنوان مثال جواز اعلاميه تأسيس از صنايع يا پروانه بهره برداري صنايع يا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي يا پروانه کسب و …
۷-  استفاده از حق تقدم: درصورتي که متقاضي يا متقاضيانِ ثبت بخواهند به استناد تقاضاي ثبت يا ثبت خارج ازکشور از مزاياي حق تقدم (حداکثر ۶ماه) استفاده نمايند، باید مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاريخ تسليم کنند.
۸-  نسخه اي از ضوابط و شرايط استفاده از علامت جمعي به تسلیم مقام صلاحيت دار کـه آن را در اداره مالکيت صنعتي به ثبت رسانده باشد. در اين صورت چنانچه شخص ديگری از آن نام و نشان تجاري يا مشابه آن در خصوص کالاي مورد نظر استفاده نمايد، تحت تعقيب کيفري و حقوقي قرار خواهد گـرفت.

 

ثبت شرکت / موسسه

 

ثبت شرکت / موسسه

شرکت با مسئولیت محدود
– شرایط شکلی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
– شرایط ماهوی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
– تعریف شرکت و چگونگی سرمایه شرکت با مسئولیت محدود
– تعریف شرکت و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود
– خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود
– اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
– روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
– یادآوریهای مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت
– سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال
– محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی
– ارگان تصمیم گیرنده شرکت با مسئولیت محدود – مسئولیت مدنی و جزایی
– مسئولیت مدنی و جزایی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
– انحلال شرکت با مسئولیت محدود
– تصفیه شرکت با مسئولیت محدود
– بطلان و ا نحلال شرکت با مسئولیت محدود
– تصفیه شرکت با مسئولیت محدود
– مقایسه شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی
– وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی خاص
– ارگان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود – محدودیت اختیارات مدیران
– ارگان تصمیم گیرنده شرکت با مسئولیت محدود – کلیات
– ارگان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود – انتخاب و عزل مدیران
– ارگان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود – قلمرو اختیارات مدیران
– ارگان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود – مسئولیت مدنی و جزایی مدیران
– ارگان تصمیم گیرنده شرکت با مسئولیت محدود – تصمیمات فوق العاده
– ارگان تصمیم گیرنده شرکت با مسئولیت محدود – تصمیمات عادی
– ارگان کنترل کننده – انتخاب هیئت نظارت شرکت با مسئولیت محدود
– مجمع عمومی و هیئت نظارت شرکت با مسئولیت محدود
– نحوه اداره شرکت وقلمرو اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود
– نتیجه – شرکت با مسئولیت محدود
شرکت های سهامی
– کلیات اوراق بهادار شرکت سهامی
– معرفی شرکت های سهامی
– انحلال شرکت های سهامی
شرکت های سهامی خاص
– اساسنامه شرکت سهامی خاص
– تعریف شرکت سهامی خاص
– روش و مراحل ثبت شرکت های سهامی خاص
– وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی خاص با مسئولیت محدود
شرکت مختلط سهامی

شرکت های تضامنی
– تعریف شرکت های تضامنی
– ویژگی ۱ شرکتهای تضامنی: محدود نبودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه آنها
– ویژگی ۲ شرکتهای تضامنی: نقش و اهمیت شخصیت شرکا
– نام شرکت های تضامنی
– تشکیل شرکت های تضامنی و نسبی
– جهات انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی
– آثار انحلال شرکتهای تضامنی
– اداره امر تصفیه
شرکت های تعاونی

شرکتهای غیرسهامی

شرکت های سرمایه

شرکت های نسبی

ثبت شرکت های خارجی

نمایندگان خارجی در ایران

شرکت های غیر تجاری

موسسات قرض الحسنه

موسسات غیر تجاری
– کلیات موسسات غیرتجاری
– مدارک مورد نیاز ثبت موسسه غیرتجاری
– روش و مراحل ثبت موسسه غیرتجاری
اساسنامه
– اساسنامه صندوق قرض الحسنه
– اساسنامه موسسه غیر تجارتی
– اساسنامه شرکت تضامنی
– اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
– اساسنامه شرکت سهامی عام
طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها

ثبت برند

 

ثبت برند

تضمین می‌کند که مشتریان می‌توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.

شرکت‌ها را قادر می‌سازد محصولات‌شان را از یکدیگر متمایز سازند.

ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت‌ها هستند.

اجازه استفاده از  آنها به شخص ثالث داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشد.

جزء ضروری و اجباری موافقت‌نامه‌های اعطای نمایندگی هستند.   ثبت برند

ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشند.

شرکت‌ها را تشویق می‌کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه‌گذاری کنند.

می توند برای دریافت وام مفید باشند.

در عصر جهانی شدن، توسعه امروز و مدیریت دارایی های نامشهود از اولویت های اصلی است که به بسیاری از سازمان های کسب و کار تبدیل شده اند. علائم تجاری برای بسیاری از شرکت ها از با ارزش ترین دارایی ها هستند.

تکنولوژی بالا ثابت می کند که روزانه علائم تجاری شروع به حمل وزن مهم به عنوان یک جنبه شناخته شده برجسته نام تجاری هستند.

ما در ثبت هدف، کاملا آگاه هستیم که علائم تجاری فقط آرم صرف، رنگ برجسته، شعار برای تلفن های موبایل و به طور یکسان یک ابزار قابل اعتماد است که از طریق آن می تواند به رقابتی پایدار دست یابد و می تواند مرتبط با ذهن مصرف کنندگان باشد.

شرکت ما دارای تجربه ی گسترده علامت تجاری است کنید که می تواند توسط قانون با ثبت نام مشتریان و نقض مسائل علامت تجاری انتخاب کند.

موارد زیر چند نمونه از تجربه های علامت تجاری است:

پر کردن و تعقیب محلی و همچنین برنامه های کاربردی علامت تجاری بین المللی است.

تحت پیگرد قانونی قرار مخالفان علامت تجاری و لغو قبل از محاکمه علامت تجاری و درخواست هیئت مدیره.

ارائه نظرات حقوقی مربوط به توانایی استفاده از و ثبت نام علائم تجاری.

آماده سازی بس و دست برداشتن نامه در صورت نقض قوانین علامت تجاری و حل موقعیت نقض به یک نتیجه موفق.

علامت تجاری و لباس تجارت اختلافات Litigating، از جمله اقدامات در دادگاه فدرال، و علامت تجاری دادگاه و درخواست هیئت مدیره.

طرح شکایت اداری در منطقه اختلافات نام دامنه.

آماده سازی و مذاکره توافق نامه مجوز علامت تجاری و تکالیف.  ثبت برند

انجام سعی و کوشش به دلیل در ارتباط با ترکیب و ادغام.

اطلاعات در مورد علامت تجاری در ایران

قانون ثبت اختراع ثبت شده، طراحی های صنعتی و علائم تجاری برای اولین بار توسط پارلمان در ۲۳ تصویب شد ژانویه ۲۰۰۸، و به طور موقت به مدت پنج سال از ۲۰۰۸ مه ۵ موثر اجرا شده است.

قانون جدید، بر خلاف سلف خود اولویت را به ثبت اختراعات و طرح های صنعتی می دهد بیش از علائم تجاری و اساسا در حفاظت از این ابزار دقیق تر، به عنوان آن از حقوق مالکیت معنوی است.

ایران یکی از امضاء کنندگان کنوانسیون بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی (همچنین به عنوان کنوانسیون پاریس شناخته می شود) و در دسامبر سال ۲۰۰۳ به یک حزب به موافقتنامه مادرید و پروتکل مادرید برای ثبت بین المللی علائم شد است.

خلاصه

ایران عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و مادرید را با توجه به ثبت بین المللی علائم است.

علائم تجاری و علائم جمعی ممکن است در ایران ثبت شده است.   ثبت برند

یک علامت تجاری هر گونه طراحی، تصویر، کلمه، عبارت، مهر و موم، پوشش، و غیره، به تصویب رسید برای تشخیص صنعتی، تجاری، و یا محصولات کشاورزی است.

موارد زیر، در میان دیگران، ممکن است ثبت نام شده:

علائم سه بعدی: متقاضیان باید ابعاد مختلف از علامت ارائه به طوری که می توان آن را به وضوح نشان داده.

علائم رنگ: متقاضیان بایستی به وضوح نشان می دهد که رنگ که در حال ادعا کرد. دفتر استانداردهای خاص و شرح صرف از رنگ ادعا کافی است نیاز ندارد. دفتر طبقه بندی علائم رنگ با توجه به طبقه بندی بین المللی از فیگوراتیو عناصر علائم.

لازم به ذکر است که رنگ به خودی هستند registrable اما تک و یا علائم تجاری چند رنگ ممکن است ثبت نشده است.

موارد زیر نیست باید ثبت شود:

با توجه به قوانین اسلامی، مشروبات الکلی در کلاس ۳۳، “آبجو، آبجو و باربر” در کلاس ۳۲ و تمام علائم تجاری شامل پرتره از “زنان” در هر شکل، از ثبت نام و تجدید ممنوع است.  ثبت برند
پرچم ملی و استاندارد سلطنتی، پرچم خارجی، نمادهای ایرانی، دکوراسیون، و مدال.
پرتره از
Sjah، به جز با اقتدار خاص است.   ثبت برند
کلمات و یا عبارات ایجاد این تصور از حمایت رسمی، مانند امپریال، سلطنتی، و غیره
نشانها نهادهای رسمی مانند شیر سرخ و خورشید سرخ، صلیب سرخ، و غیره؛ و کسانی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق خوب است.

سیستم طبقه بندی ثبت برند:

ایران طبقه بندی بین المللی محصولات و خدمات با استفاده از برای اهداف ثبت علائم (طبقه بندی زیبا)، چاپ هشتم.

وزارت دادگستری قانون جدید مربوط به ثبت نام از علائم خدماتی را تصویب کرده است. این قانون، در روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۶۶ منتشر شده و مورخ ۳۱، ۲۰۰۳، به اجرا در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۳٫ آمد در مطابق با مفاد این قانون، متقاضیان می توانند علائم تجاری برای خدمات به موجب سیستم طبقه بندی بین المللی از کلاس ثبت نام ۳۵ تا ۴۵٫ کلاس ۳۵ است تا کنون برای انواع خدمات می باشد.

نمایندگی

همانطور که به نمایندگی از علامت، اگر تنها یک کلاس از کالاها ادعا شده است، اگر علامت برای کلاس های مختلف، یکی چاپ بیشتر باید برای هر کلاس اضافی مبله ثبت نام؛ حداکثر اندازه. ۱۰ × ۱۰ سانتی متر است.

به عنوان علامت ۳D، چاپ دو بعدی و یا چاپ دیگر قادر به نمایش گرافیکی باید ارائه شود. نشانه ۳D باید توسط یک برچسب یا علامت کلمه همراه باشد.

بلوک چاپ

بلوک چاپ مورد نیاز خواهد شد و حداکثر اندازه ۱۰ × ۱۰ سانتی متر داشته باشد، اگر علامت متشکل از یک کلمه یا کلمات در چاپ معمولی بدون هیچ گونه نشانه مشخص، هیچ بلوک چاپ شده است لازم است.

نسخه گواهی شده از صفحه اصلی ثبت نام

در مورد یک علامت تجاری قبلا در یک کشور خارجی ثبت نام، نسخه گواهی شده از چنین ثبت نام به زبان اصلی با ترجمه غیر قانونی را به زبان ایران نیاز خواهد بود.

وکالت نامه

قدرت مورد نیاز از وکیل باید توسط دفتر اسناد رسمی گواهی و قانونی توسط کنسول ایران (و یا نسخه گواهی شده از چنین قدرت). قدرت از وکیل باید شامل کامل نام، آدرس، ملیت، و نام تجاری. امضا در کامل، بدون حرف اول. مردم دفتر اسناد رسمی نیز باید گواهی آیا متقاضی یک تاجر، تولید کننده، صاحب یک نگرانی و یا یک شرکت، که در آن صورت دوم نیز باید گواهی که مجاز امضا کنندگان به نمایندگی از این شرکت است. (یک قدرت واحد نیز پوشش می دهد برنامه های آینده).

علائم جمعی ثبت برند

برای ثبت یک علامت تجاری جمعی (در نظر گرفته شده برای شناسایی محصول جامعه، یک شهر و یا شهرستان و یا یک منطقه از کشور)، یک گواهی صادر شده توسط یک مرجع صالح گواهی حق استفاده از علامت تجاری توسط تولید کنندگان از محصولات تحت پوشش که علامت باید ثبت شود.

مدت زمان ثبت برند:
مدت

مدت زمان ثبت یک علامت تجاری باید ۱۰ سال از تاریخ تشکیل پرونده از برنامه برای ثبت نام باشد.

تجدید

ثبت نام از یک علامت تجاری ممکن است به طور نامحدود برای مدت ده سال در برنامه به ترجیحا در ظرف ۶ ماه قبل از انقضای ساخته شده نخواهد بود. است یک مهلت ۶ ماهه که در آن برنامه تجدید اواخر می توان بدون مالیات اضافی ثبت وجود دارد.

الزامات مورد نیاز برای تمدید

موارد زیر باید الزامات برای تمدید ثبت برند باشد:

نرم افزار در دو نسخه، امضا شده توسط صاحب علامت یا وکیل قانونی او، با چاپ از علامت.

استفاده مورد نیاز

اگر مالک یک علامت، نماینده قانونی او، و یا جانشین آن بدون هیچ دلیل قانونی در ایران یا خارج از کشور در مدت سه سال از تاریخ ثبت نام استفاده نمی کند، این مارک ممکن است لغو شود اگر برای هر شخص نگران اعمال می شود. صاحبان علائم تجاری لازم نیست که برای ارسال هر گونه اثبات استفاده از علامت، مگر اینکه یک شخص ثالث فایل های یک درخواست برای لغو بر روی زمین از عدم استفاده در طول مدت ذکر شده در بالا

لغو

اگر صاحب یک علامت، خود عامل قانونی، و یا جانشین می کند تجاری استفاده نمی علامت در طول سه سال از تاریخ ثبت نام، هر فرد علاقه مند ممکن است لغو از این مارک بدون اشاره به هیچ دلایل این امر چه در خارج از ایران و یا درخواست.

متقاضیان معتبر ثبت برند

موارد زیر ممکن است برای ثبت یک علامت تجاری اعمال می شود:

اولین کاربر از یک علامت تجاری، اعم از آن که یک شرکت، یک فرد، یک شرکت، یا دولت است.
خارجی ها و افراد که از یک وکیل مجاز ساکن نه در ایران، از طریق نمایندگی.

الزامات مورد نیاز برای ایران

پر کردن مورد نیاز ثبت برند

یک وکالتنامه قانونی به کنسولگری ایران.
چاپ از علامت تجاری (برای علامت کلمه لازم نیست).
نام و نشانی متقاضی.
لیست کالا و طبقات مربوط به آنها نمیدهد.
یک سند اولویت اگر اولویت است به ادعا کرد.

تجدید

یک وکالتنامه قانونی به کنسولگری ایران.

ضبط واگذاری و ادغام ثبت برند

گواهی و وکالتنامه قانونی به کنسولگری ایران از واگذار.
گواهی و نسخه قانونی از عمل انتساب به کنسولگری ایران.
گواهی اصلی و معتبر ثبت نام ایران برای حمایت از انتساب.
ضبط توافقنامه مجوز

توافقنامه مجوز گواهی ثبت برند

وکالتنامه قانونی به کنسولگری ایران.
معتبر گواهی علامت تجاری ایران برای تایید.

ضبط تغییر نام ثبت برند

وکالتنامه بموقع به کنسولگری ایران قانونی در نام جدید مالک.
معتبر گواهی علامت تجاری ایران برای تایید.
مدرکی است که نشان از تغییر مربوط به نام به کنسولگری ایران قانونی است.

ضبط تغییر آدرس

وکالتنامه بموقع به کنسولگری ایران قانونی است.
گواهی تایید نشان دادن تغییر مربوط به آدرس.
معتبر گواهی علامت تجاری ایران برای تایید