کارت بازرگانی – پرسش و پاسخ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزي است که به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اجازه می دهد به امر تجارت خارجي بپردازد. بر اساس مقرراتي که در حال حاضر در دست اجراست، اعتبار کارت بازرگانی از تاريخ صدور به مدت يک سال مي باشد و تمديد کارت بازرگاني نيز با ارائه مدارک لازم براي مدت مذکور انجام مي گيرد.
کاربردهاي کارت بازرگاني
ثبت سفارش و ترخيص کالا
واردات از مناطق آزاد
مبادرت به حق العمل کاري در گمرک
صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز
ثبت نام ها و علائم تجاري (غيرفارسي)

 

اخذ کارت بازرگانی حقوقی (شرکتی)

 

مدارک مورد نیاز:

 

 1. يک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني که به گواهي اداره ثبت شرکت ها رسيده باشد (با امضاء مديرعامل يا رئيس هيات مديره) و اصل گواهي پلمپ دفاتر.
 2. درخصوص شرکت هاي با مسئوليت محدود ارائه يک برگ کپي تقاضانامه ثبت شرکت هاي داخلي و شرکت نامه رسمي که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامي است. درخصوص شرکت هاي سهامي خاص و عام ارائه يک برگ کپي اظهارنامه ثبت شرکتهاي سهامي خاص يا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامي است.
  ۳٫ اصل گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل که از زمان صدور آن ۶ ماه بيشتر نگذشته باشد. دو صفحه فرم کارت بازرگاني و عضويت (تکميلي از سايت به همراه امضاء مديرعامل، مهر شرکت و گواهي امضاء توسط دفتر اسناد رسمي)، اصل مفاصا حساب مالياتي موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگاني.
  ۴٫ یک برگ کپي روزنامه رسمي در مورد تاسيس و کليه تغييرات شرکت تا اين تاريخ؛ موضوع فعاليت شرکت باید در راستاي صادرات و واردات کالا باشد.
  ۵٫ اصل کارت ملي مديرعامل جهت برابر با اصل نمودن و يک سري کپي کامل پشت و روي آن (در صورت داشتن هرگونه تغييرات در مشخصات سجلي ارائه کپي شناسنامه از تمامي صفحات الزامي مي باشد).
  ۶٫ سه قطعه عکس ۴*۶ مديرعامل (جديد، تمام رخ، ساده).
  ۷٫ ارائه اصل و کپي مدرک تحصيلي معتبر (حداقل ديپلم متوسطه). مدارک خارج از کشور پس از ارزشيابي توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذيرش مي باشند.

تبصره:دارندگان پروانه بهره برداري صنعتي، کشاورزي، معدني، خدمات فني مهندسي و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذيربط مشروط به انقضاي دو سال از تاريخ صدور پروانه ، از ارائه مدرک فوق معاف مي باشند.
۸٫ اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و يک سري کپي از پشت و روي آن. *متولدين سالهاي ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق ديپلم و کمتر از آن با ارائه کپي مدرک تحصيلي نياز به ارائه کارت پايان خدمت ندارند.
*متولد سال هاي ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپي مدرک ليسانس نياز به کارت پايان خدمت ندارند.
*متولدين سال هاي ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپي مدرک دکترا نياز به کارت پايان خدمت ندارند.
۹٫ داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۱۰٫ اصل گواهي بانک مبني بر تاييد حساب جاري و حسن اعتبار بانکي به نام شرکت در استان تهران (فرم مربوطه توسط موسسه تهيه مي گردد) با مهر و امضاي رئيس شعبه. (ضمناحساب هاي جاري شتاب مربوط به شهرستانها در صورتيکه روي اين فرم تاييد شده باشد قابل قبول است). کارت بازرگانی

توجه : ارائه دسته چک حساب جاري مربوطه در زمان تشکيل پرونده جهت رويت الزامي مي باشد.
۱۱٫ ارائه يکي از مدارک مالکيت ذيل :
الف. اصل و کپي سند مالکيت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزي.
ب. اصل و کپي اجاره نامه محضري معتبر به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي.
ج. اصل و کپي اجاره نامه بنگاه املاک داراي کد رهگيري و هولوگرام به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي.
۱۲٫ اشخاص غير ايراني متقاضي کارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثناي بندهاي ۳، ۵ و ۸ ملزم به ارائه تاييد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپي پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک مي باشند.
۱۳٫ ارائه  کد اقتصادي جديد (اصل و کپي) و يا ارائه تاييديه پيش ثبت نام در سايت Tax.gov.ir و تعهد مبني بر ارائه کد اقتصادي جديد پس از صدور.
تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند کارت بازرگاني دريافت نمايند. کارت بازرگانی
تدکر ۲ : ارائه حداقل مدرک تحصيلي ديپلم الزامي است.
تدکر ۳: حضور مديرعامل در مراحل پذيرش مدارک و تحويل کارت الزامي است.
تذکر ۴: براي هر واحد ملکي فقط يک کارت بازرگاني صادر مي گردد.
تذکر ۵: حضور مديرعامل در کلاسهاي آموزشي بر اساس نوع مدرک تحصيلي الزامي است. کارت بازرگانی
تذکر ۶: کليه مدارک در محل اتاق برابر اصل مي گردد.

 

اخذ کارت بازرگانی حقیقی ( شخصی)

 

مدارک مورد نیاز:

 

 1. يک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بارزگاني که به گواهي اداره ثبت شرکتها رسيده باشد (با امضاي متقاضي کارت بازرگاني) و اصل گواهي پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکتها.
  ۲٫ اصل گواهي عدم سوء پيشينه از زمان صدور آن ۶ ماه بيشتر نگذشته باشد.
  ۳٫ دو صفحه فرم کارت بازرگاني و عضويت چاپ شده (تکميلي از وب سايت به همراه مهر و امضاء متقاضي و گواهي امضاء توسط دفتر اسناد رسمي).
  ۴٫ اصل مفاصا حساب مالياتي موضوع ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگاني.
  ۵٫ اصل کارت ملي به منظور برابر با اصل نمودن و يک سري کپي کامل از پشت و روي آن.
  ۶٫ سه قطعه عکس ۴*۶ (جديد، تمام رخ، ساده).   کارت بازرگانی
  ۷٫ ارائه اصل و کپي مدرک تحصيلي معتبر (حداقل ديپلم متوسطه)؛ مدارک خارج از کشور پس از ارزشيابي توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذيرش مي باشند.
  تبصره: دارندگان پروانه بهره برداري صنعتي، کشاورزي، معدني، خدمات فني مهندسي و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذيربط، مشروط به انقضاي دو سال از تاريخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف مي باشند.
  ۸٫ اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و يک سري کپي از پشت و روي آن.
  *متولدين الهاي ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق ديپلم و کمتر از آن با ارائه کپي مدرک تحصيلي نياز به ارائه کارت پايان خدمت ندارند.
  *متولد سال هاي ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپي مدرک ليسانس نياز به کارت پايان خدمت ندارند.
  *متولدين سال هاي ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپي مدرک دکترا نياز به کارت پايان خدمت ندارند.
  ۹٫ داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
  ۱۰٫ اصل گواهي بانک مبني بر تاييد حساب جاري و حسن اعتبار بانکي به نام متقاضي (فرم مربوطه توسط موسسه تهيه مي گردد) با مهر امضاي رئيس شعبه. (ضمنا حسابهاي جاري شتاب مربوط به شهرستانها در صورتيکه روي فرم (الف) تاييد شده باشند قابل قبول است. و ارائه دسته چک حساب جاري مربوطه در زمان تشکيل پرونده جهت رويت الزامي مي باشد).   کارت بازرگاني
  ۱۱٫ ارائه يکي از مدارک ذيل:
  الف. اصل و کپي سند مالکيت شش دانگ به نام متقاضي، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارناهم)
  ب. اصل و کپي اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضي. براي محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
  ج. اصل و کپي اجاره نامه بنگاه املاک داراي کد رهگيري و هولوگرام به نام متقاضي براي محل کار و به آدرس دفتر کار (اظهار نامه)
  ۱۲٫ ارائه کد اقتصادي جديد (اصل و کپي) و يا ارائه تاييديه پيش ثبت نام در سايت Tax.gov.ir و تعهد مبني بر ارائه کد اقتصادي جديد پس از صدور.
  تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند کارت بازرگاني دريافت نمايند.
  تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصيلي ديپلم الزامي است.
  تذکر ۳: حضور متقاضي در کليه مرحله پذيرش مدرک و تحويل کارت الزامي است.
  تذکر ۴: براي هر واحدملکي فقط يک کارت بازرگاني صادر مي گردد.
  تذکر ۵: حضور متقاضي در کلاسهاي آموزشي بر اساس نوع مدرک تحصيلي الزامي مي باشد. کارت بازرگانی
  تذکر ۶: کليه مدارک در محل اتاق برابر اصل مي گردد.