اختراع ،حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا معادل واژه (INVENTION ) است .

اما از اختراع در قوانین مختلف کشور ها زمانی حمایت میشود که این اختراعات طبق تشریفات جاریه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد و شرط استفاده از این حق،ثبت آن در نزد مرجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراعات) می باشد و در اینجا حق اختراع معادل واژه (PATENT ) می باشد  .

پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع ،بر طبق قانون  به دو شکل از اختراع حمایت می شود :

۱-     حمایت ایجابی ،یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد .

۲-     حمایت سلبی ،سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینشهای فکری احترام گذاشته و مانع از هر گونه حق نقص حق بدون اجازه مالک این حقوق بشود

فلذا  مخترع حق  انحصاری نسبت به ساخت ،صادرات واردات ،عرضه برای فروش ،فروش و استفاده از فرآورده و کالاهایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می آیند را دارد .

علاوه بر این در دنیای رقابت و کسب و کار ثبت اختراعات دارای مزایای زیر می باشد :.

۱-     موقعیت قدرتمند در بازار و امتیاز های رقابتی

۲-      سود بیشتر یا  بازگشت بیشتر سرمایه از طریق نظام انحصار

۳-     درآمد مضاعف از محل تفویض اجازه بهره برداری و انتقال اختراع

۴-     دسترسی به فناوری از طریق لیسانس دو جانبه

۵-     دسترسی به بازار های جدید

۶-     خطر کمتر نقص حق

۷-     توانایی بیشتر برای دریافت وام و یا جمع آوری منابع مالی با نرخ معقول بهره

۸-     ابزاری قدرتمند برای اقدام قانونی علیه تقلید کنندگان و سوء استفاده کنندگان

۹-     وجهه مثبت شرکت یا بنگاه صاحب اختراع

۱۰- استفاده از مزایای بنیاد ملی نخبگان

۱۱- استفاده از تسهیلات شرکتهای فناور و دانش بنیان

۱۲- استفاده از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور